شناسایی چالش های پلیس راهور تهران بزرگ در زلزله

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

فرماندهی انتظامی به عنوان برقرارکننده نظم و امنیت عمومی کشور، یکی از ارکان اصلی مدیریت بحران های طبیعی هم چون زلزله است. شبکه حمل ونقل از اصلی ترین عوامل کنترل و مهار بحران ها است و پایه انجام ماموریت های مجموعه پلیس ازجمله پلیس راهور و سایر دستگاه های امدادی است. هدف این پژوهش، شناسایی چالش های پلیس راهور تهران بزرگ در زلزله است.

روش

این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش اکتشافی و از نظر نوع داده کیفی است. از روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری، نمونه گیری به عمل آمد، در این راستا، 26 نفر از خبرگان و مدیران انتظامی، راهور، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، ستاد مدیریت بحران و سازمان امداد و نجات کشور که دانش و تجربه  مدیریت بحران ها اعم از زلزله را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در 5 سال اخیر داشتند و در تهران مشغول به خدمت بودند برای نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها و اطلاعات از روش مصاحبه ساختارنیافته استفاده شد.

یافته ها

براساس یافته های پژوهش، ابعاد چالش های پلیس راهور تهران بزرگ در زلزله به همراه مولفه های آنها شناسایی شد. این ابعاد شامل آموزش، برنامه های عملیاتی، طرح های عملیاتی، رسیدگی به پلیس و خانواده پلیس و مردم، مدیریت ارتباطات، ایمنی اماکن و سازه ها، تجهیزات و امکانات پلیس و دستگاه های امدادی، مشکلات زیرساخت های شهری، اطلاع رسانی و امنیت است.

نتیجه گیری

شناسایی ابعاد و مولفه های چالش های پلیس راهور تهران بزرگ در زلزله، در سطح فرماندهان و مدیران راهور منجر می شود به این که با اقدام های مناسب چالش های موجود رفع شود و زمینه مدیریت بهینه و کارآمدتری را در حوزه حمل ونقل و ترافیک به ارمغان آورد که در اثر آن، بخش های مختلف امدادرسانی، برقرای نظم وامنیت و بسیاری از تصمیم گیری های مدیریت بحران با مشکلات کمتری مواجه خواهند بود و سبب کاهش آسیب ها، تلفات و خسارات های احتمالی می شود و فرماندهان و مدیران را به سمت بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود، رفع کمبودهای آموزش های کاربردی، طرح ها و برنامه های عملیاتی، امکانات و تجهیزات ضروری، اطلاع رسانی مناسب تر قبل و حین بحران و مطالبه گری بیشتر از مراجع ذی صلاح جهت رفع مشکلات زیرساختی موجود در رویارویی بهتر با این پیامد طبیعی زلزله، هدایت می کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
131 تا 160
لینک کوتاه:
magiran.com/p2588132 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!