بهبود مسیریابی بسته های اطلاعاتی در شبکه های موردی وسایل نقلیه جهت مدیریت ترافیک در پلیس هوشمند

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

پلیس هوشمند مجموعه ای از فناوری های نوین را در راستای مدیریت هوشمند ترافیک مورد استفاده قرار می دهد؛ در این راستا، شبکه های موردی وسایل نقلیه (VANET) مجموعه ای از خودروها و زیرساخت ها هستند که باهم تشکیل یک شبکه را می دهند. در کلان شهرها، ازدحام زیاد وسایل نقلیه در نهایت منجر به ترافیک در سطح شهر یا تصادف خواهد شد. در این مقاله، هدف استفاده از شبکه های موردی وسایل نقلیه با بهره گیری از ارتباطات بین خودرویی و علایم هشداری در کنار خیابان ها در راستای مدیریت بهتر ترافیک است.  

روش

به منظور بهبود عملکرد شبکه های ارتباطی در وسایل نقلیه، یک پروتکل کارآمد جهت پیداکردن مسیر بسته های اطلاعاتی با تراکم بالا ضروری است؛ بنابراین در این مقاله از پروتکل مسیریابی Geocasting و از تکنیک Mobsampling استفاده شده تا مسیر با تراکم بالا در  جهت ارسال بسته های داده به دست آید.

یافته ها

نتایج شبیه سازی نشان می دهد پس از انتخاب مسیر با تراکم بالا نسبت به مسافت مسیر و با استفاده از مدل آریما، نرخ تحویل بسته، میانگین تاخیر انتها به انتها و بازدهی شبکه نسبت به سایر پروتکل ها در بهترین حالت قرار دارد به این صورت که در میانگین ترین حالت تعداد خودروها، مقدار نرخ تحویل بسته در پروتکل ارایه شده 04/64 و کارآیی شبکه 172/0 است که نسبت به پروتکل GPSR که شامل نرخ تحویل بسته 26/55 و کارآیی شبکه 147/0 و IGR که شامل نرخ تحویل بسته 89/59 و کارآیی شبکه 166/0 است.

نتیجه گیری

با بررسی به عمل آمده و با آزمایش های انجام شده نشان داده می شود که لینک ارتباطی با بالاترین کیفیت برای جلوگیری از اتلاف بسته ها و کاهش تاخیر انتها به انتها مناسب بوده و با افزودن منابع خودروهای پارک شده به شبکه های VANET بهترین لینک را برای ارسال بسته ها طراحی می شود. این رویکرد ابزاری مناسب برای مدیریت هوشمند ترافیک است.

زبان:
فارسی
صفحات:
161 تا 193
لینک کوتاه:
magiran.com/p2588133 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!