بررسی اولین ملاقات در رمان شوهر آهو خانم اثر علی محمد افغانی براساس مدل ژان روسه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ژان روسه بر این عقیده است که مضمون اولین ملاقات در بیشتر رمان ها وجود دارد و باوجود سهم اندکی که از متن به خود اختصاص می دهد، نقش مهمی در تعیین مسیر داستان بازی می کند. ما گمان می کنیم که در رمان شوهر آهو خانم، موضوع اولین ملاقات در مرکز رخدادها قرار دارد؛ به طوری که تبیین این اتفاق، منجر به درک بهتری از اثر می شود. بدین منظور با استفاده از الگوی روسه، عناصر تشکیل دهنده این صحنه کلیدی را استخراج و بررسی کردیم. براساس یافته های این پژوهش، زمان و مکان رویداد در اثرگذاری آن مشارکت دارند. ملاقات در دو بخش رخ می دهد: در بخش اول، مرد، کنجکاو و تحسین کننده زن زیبا می شود و در بخش دوم، دلباختگی او و به دنبال آن، سقوط اخلاقیش اتفاق می افتد. زیبایی و معصومیت پریوار هما، علل اصلی گرفتارآمدن میران هستند

زبان:
فرانسوی
صفحات:
49 تا 64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2588806 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!