طراحی چارچوب مفهومی برای مولفه های نرم تحول دیجیتال با استفاده از تحلیل مضمون

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

امروزه تحول دیجیتال، ماهیت کار، مرزهای سازمانی و مسیولیت های کارکنان سازمان‏ها را تغییر داده است. تحول دیجیتال، پاسخ مناسبی برای دنیای سراسر تغییر، ابهام و نامطمین است، از این رو، برای سازمان‏ها ضروری است تا به‏ منظور باقی‏ ماندن در میدان رقابت، به تحول دیجیتال مجهز شوند. تحول دیجیتال فقط به فناوری‏ های دیجیتال نوین مربوط نمی‏شود و بیشتر به انسان وابسته است که در اصطلاح به آن، بخش نرم تحول دیجیتال گفته می‏شود. مدیران باید با مولفه‏ های نرم تحول دیجیتال که لازمه پیاده‏ سازی تحول شگرف دیجیتال است، آشنا شوند و آن‏ها را در سازمان‏های خود به ‏کار گیرند. با توجه به آنچه بیان شد، هدف پژوهش حاضر، شناسایی مولفه‏ های نرم تحول دیجیتال و طراحی چارچوب مفهومی برای تبیین آن‏هاست. ‏

روش

پژوهش حاضر از نوع کیفی است و با استفاده از روش تحلیل مضمون، اجرا شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش را مقاله های پایگاه های داده و مجله های معتبر بین المللی در این حوزه تشکیل داده است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 43 نمونه مرتبط با موضوع پژوهش انتخاب شده ‏است.

یافته ها

طی فرایند تحلیل، تفسیر و ترکیب یافته ها، چارچوب مفهومی حاصل از مولفه‏ های نرم تحول دیجیتال ترسیم شد که متشکل است از: مضمون فراگیر فرهنگ، مشتمل بر 12 مضمون سازمان ‏دهنده و 50 مضمون پایه؛ مضمون فراگیر مهارت‏ها، مشتمل بر 4 مضمون سازمان‏ دهنده و 31 مضمون پایه؛ مضمون فراگیر مدیر سازمان، مشتمل بر 3 مضمون سازمان ‏دهنده و 24 مضمون پایه؛ مضمون فراگیر رهبری دیجیتال، مشتمل بر 2 مضمون سازمان‏ دهنده و 12 مضمون پایه.

نتیجه گیری

مولفه‏ های نرم تحول دیجیتال شناسایی ‏شده، نشان می‏دهد که سازمان‏ برای موفقیت در تحول دیجیتال، بر مدیر سازمان، به‏ عنوان کسی که کشتی سازمان را هدایت می‏کند، متکی است. همچنین رهبر دیجیتال است که اشتیاق تحول دیجیتال را در افراد ایجاد می‏کند و پیش گام و محرک این تحول در سازمان می‏شود و با ایجاد فرهنگ مناسب، مسیر را برای تحول دیجیتال هموار می‏کند. همه آنچه بیان شد، در کنار افراد و مهارت‏ های آنان به ثمر می‏نشیند، بنابراین سازمانی که به همه این مولفه‏ های نرم مجهز شود، می‏تواند مدعی موفقیت در عرصه تحول دیجیتال باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 88
لینک کوتاه:
magiran.com/p2593250 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!