مروری بر سیستم های اطلاعات بالینی شیمی درمانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه جدا از مسایل مربوط به ایمنی بیمار، دو مسیله مهمی که در فرایند شیمی درمانی مطرح است، عبارتند از جمع آوری داده های کلیدی متنوع و وجود منابع داده ای مستقل. از جمله راهکارهای ارایه شده برای حل این مسایل می توان به استفاده از فناوری اطلاعات سلامت مانند سیستم های اطلاعات بالینی اشاره کرد. این سیستم ها امکان گردآوری، تحلیل و انتشار داده های مربوط به شیمی درمانی را جهت ارتقاء کیفیت مراقبت از بیماران سرطانی و انجام کارآزمایی های بالینی فراهم می نمایند. هدف از این مطالعه، مروری بر انواع سیستم های اطلاعات بالینی در حوزه شیمی درمانی و عوامل موثر بر موفقیت آن ها بود. مطالعه حاضر یک مطالعه مروری بود که در سال 2022 انجام شد. در این مطالعه، با استفاده از کلمات کلیدی، مطالعات مربوط به کاربرد سیستم های اطلاعات بالینی حوزه شیمی درمانی در بیمارستان در فاصله بین سال های 2010 تا 2022 جستجو شدند. پایگاه های مورد بررسی عبارت بودند از؛Google Scholar ، Scopus، PubMed، ScienceDirect، Web of Science و OvidMedline. در ابتدا 320 مطالعه بدست آمد و در نهایت، 21 مطالعه مرتبط استخراج گردید. براساس یافته های پژوهش، مطالعات بررسی شده در زمینه سیستم های اطلاعات بالینی در حوزه شیمی درمانی را می توان به پنج گروه اصلی تقسیم کرد که عبارتند از طراحی و توسعه سیستم های اطلاعاتی مختص بیماران (دو مطالعه)، طراحی و توسعه سیستم های CPOE (شش مطالعه)، سایر سیستم های طراحی شده (دو مطالعه)، مطالعات مروری بررسی شده (هفت مطالعه) و سایر مطالعات (چهار مطالعه). با توجه به مزایای متعدد سیستم های اطلاعات بالینی در حوزه شیمی درمانی، کاربرد این سیستم ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. لکن به منظور استفاده اثربخش و گسترده از این سیستم ها انتخاب مناسب فناوری، آموزش کاربران، کاربرد استانداردها، ارزیابی های دوره ای و همین طور تحلیل نیازهای کاربران و درک جریان های کاری استاندارد در حوزه شیمی درمانی الزامی می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2593707 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!