اثر اصلاح سطح آلیاژهای زیست تخریب پذیر پایه روی بر خواص بیولوژیکی و خوردگی آن ها در ایمپلنت های پزشکی: مقاله مروری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

روی و آلیاژهای آن به عنوان امیدوار کننده ترین ماده فلزی زیست تخریب پذیر به دلیل نرخ تجزیه بیولوژیکی مناسب در داخل بدن، محصولات تخریب زیستی قابل جذب و زیست سازگاری عالی برای کاربردهای بالینی در نظر گرفته  می شوند. با این حال استحکام فلز روی(Zn) به فرم خالص معمولا کمتر از مقادیر مکانیکی لازم در ایمپلنت های فلزی از جمله فیکساتورهای استخوانی و یا استنت ها می باشد که کاربردهای گسترده تر این فلز را محدود می کند. همچنین رهایش بیش از حد یون Zn2+  در محیط بیولوژیکی، منجر به مرگ سلولی بالا و عدم پذیرش آن توسط بافت میزبان می گردد. به منظور ارتقای استحکام مکانیکی و تعدیل در انتشار یون Zn2+، می توان این فلز را با سایر عناصر فلزی آلیاژ کرد و همچنین از فرآیندهای مختلف اصلاح سطح جهت افزایش زیست سازگاری، استفاده نمود. در این بررسی، پیشرفت هایی که تاکنون در خصوص افزایش استحکام و زیست سازگاری صورت گرفته، بیان شده است. در نهایت به جهت گیری های پژوهشی در این زمینه و راهنمایی ها با هدف توسعه ی آلیاژهای روی قابل جذب با کارایی بالا در آینده، پرداخته می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
30 تا 50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2593709 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!