مروری سریع بر مخاطره بهداشتی ناشی از آنتروکولیتیکا در جهان

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

باکتری انتروکولیتیکا یک پاتوژن شایع روده ای است که از طریق مواد غذایی خصوصا با منبع حیوانی مانند: شیر و گوشت  و آب به انسان منتقل می شود. شیر از منابع عمده انتقال عفونت به انسان است. عوارض ناشی از آلودگی های مرتبط با این باکتری در دنیا روبه افزایش است؛ لذا، احتمال مواجه شدن جامعه با یک مخاطره بهداشتی دور از انتظار نیست. ارتباط بین اسهال حاد کودکان با انتروکولیتیکا مشخص شده است. شش سروتیپ O:3 انتروکولیتیکا از نمونه های اسهالی کودکان زیر 14 سال در مرکز طبی اطفال در تهران جدا شده است. انتروکولیتیکا به آنتی بیوتیک ها مقاوم اما به آمینوگلیکوزیدها حساس است. بیشترین گروه در معرض خطر نوجوانان و کودکان کمتر از 5 سال هستند. در بالغین به صورت بروز سندرم آپاندیسیت کاذب ظاهر می شود. صدها نفر به دلیل آلودگی با انتروکولیتیکا ممکن است توسط جراحان تحت عمل آپاندکتومی قرار گیرند. سایکروفیلیکی بودن باکتری ممکن است در نواحی سردسیر ایران در تشخیص افتراقی بیماری ها از جمله بروسلوز مشکل آفرین باشد. سروتیپ های 0:3, 0:8, 0:9 در انسان با داشتن سه خاصیت قدرت تهاجم و چسبیدن به سلول های اپی تلیال میزبان، قدرت ایجاد اولسر در قرنیه چشم خوکچه هندی و تولید آنتروتوکسین مقاوم به حرارت بیمارزایی شان در انسان ظاهر می شود. بالاترین نسبت آلودگی و شیوع مربوط به اروپای غربی و شهرکرد گزارش شده است. فراوانی آلودگی با انتروکولیتیکا در 300 نمونه گوشت تهیه شده از سوپرمارکت های شهرکرد به میزان 14 درصد در 22 نمونه، گوشت گاو و گوسفند به میزبان 4 درصد و طیور  به میزان 34 درصد. فراوانی آلودگی به سروتیپ O:3 انتروکولیتیکا در 3300 نمونه تهیه شده از گوشت مرغ به میزان 66/21 درصد، در10 نمونه به میزان 38/ 15درصد. فراوانی آلودگی در اهواز در 150 نمونه شیر خام، در 36 نمونه  به میزان 24 درصد، در سال 2015 شیوع انتروکولیتیکا در شیر خام گوسفند و بز 4/2 درصد اعلام شده است. هدف این مطالعه مروری سریع بر  مخاطره بهداشتی ناشی از آلودگی با انتروکولیتیکا در جهان می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
63 تا 82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2593711 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!