برنامه ریزی بهینه سیستم ذخیره الکتریکی و بارهای انعطاف پذیر به منظور مشارکت در بازارهای انرژی و محصول رمپ انعطاف پذیر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بهره برداری از سیستم های قدرت به دلیل افزایش ضریب نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر با چالش هایی مواجه شده است. یکی از چالش های اصلی، متناوب بودن این منابع است که باعث نقض موازنه قدرت می شود. از سوی دیگر، منابع انرژی پراکنده (DER) مختلفی برای جبران نیاز به ظرفیت رمپ وجود دارد. از این رو، برای نشان دادن این موضوع، سیستم های ذخیره انرژی و بارهای گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع (HVAC) در قالب یک جمع کننده DER (DERA) برای مشارکت در انرژی روز آینده (DA) انتخاب می شوند. و بازارهای محصول رمپینگ انعطاف پذیر (FRP) در این مقاله. بنابراین، یک روش بهینه سازی مشترک برای مدل سازی تصمیم گیری تجمیع کننده، به عنوان یک رویکرد برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط (MILP) در هر دو بازار استفاده می شود. نتایج به دست آمده نشان داد که سود DERA نه تنها با در نظر گرفتن مشارکت آن در بازارهای مشترک انرژی و FRP بلکه با توجه به پتانسیل بارهای HVAC افزایش می یابد. همچنین دقت مدل با استفاده از تحلیل حساسیت پارامترها شامل احتمال استقرار، رفاه مشتریان و انحراف دمای مجاز مورد بررسی قرار گرفته است. ‏

زبان:
انگلیسی
صفحات:
203 تا 212
لینک کوتاه:
magiran.com/p2594382 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!