امنیت در شبکه های پهپاد رله مبتنی بر مخابره ی پنهان با حضور پهپاد شنودگر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مقاله استفاده از یک پهپاد رله قابل اعتماد کدگشا و انتقال دهنده (DF) به منظور برقراری مخابره پنهان می آن یک فرستنده (آلیس) و یک گیرنده ای (باب) که در منطقه ای دورافتاده و خارج از شعاع مجاز ارسالی آلیس قرار دارد، پیشنهاد شده است. فرستنده ی زمینی از فن حداکثر نسبت انتقال (MRT) و چندین آنتن برای ارسال سیگنال پیام استفاده می کند و همچنین پهپاد رله در حالت کاملا دوطرفه کار می کند، به گونه ای که در کنار رله کردن سیگنال پیام آلیس به سمت باب، به منظور افزایش خطای آشکارسازی مخابره ی پنهان توسط پهپاد شنودگر، سیگنال اختلال نیز ارسال می نماید. در این مقاله طرح جمینگ مبتنی بر منبع (SBJ) به کار گرفته شده است تا نیاز به استفاده یک اخلال گر (جمر) جداگانه در شبکه جلوگیری شود. ابتدا شرایط مخابره ی پنهان در شبکه ی مذکور موردبررسی قرار گرفته است و حد آستانه های بهینه ی آشکارسازی پهپاد شنودگر با توجه به فرستنده ی زمینی و همچنین پهپاد رله به دست آمده است. در شبیه سازی ها تاثیرات به کارگیری چندین آنتن در فرستنده و همچنین مکان پهپاد شنودگر موردبررسی قرار گرفته است تا بیان گر اثربخشی طرح ارایه شده ی رله ی مخابره پنهان با کمک پهپاد رله باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2594443 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!