ارزیابی الگوی مکانیزاسیون در مزارع منتخب دو منظوره استان مرکزی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی کارآیی وضعیت مکانیزاسیون بر بهره وری انرژی در مزارع دو منظوره کشاورزی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان استان مرکزی انجام شد. این تحقیق به روش میدانی و از طریق تحلیل داده‎های پرسش‎نامه‎ای در خصوص وضعیت مکانیزاسیون در مزارع این استان انجام شد. بدین منظور، بعد از طراحی پرسش‎نامه‎ها، اطلاعات ورودی‎ها شامل مساحت کشت و تجهیزاتی مانند غذاپاش، الکتروپمپ‎ها، کف‎کش، دیزل ژنراتور و هواده‎ها از 5 شهرستان استان مرکزی شامل 30 واحد تولیدی که دارای بیشترین سهم تولید ماهی قزل آلا بودند، جمع‎آوری شد. سپس خروجی‎ها شامل درجه، ظرفیت و ضریب مکانیزاسیون، راندمان تولید، ظرفیت تولید و کارایی انرژی با مدلسازی چند ورودی - خروجی و تحلیل پوششی داده‎ها (DEA) محاسبه شدند. نتایج نشان داد، واریانس درجه مکانیزاسیون در مزارع این استان 96/0 می‎باشد. همچنین با در نظر گرفتن سطح شاخص کارایی مطلوب 1 برای مزارع مشاهده شد که 40 درصد از مزارع استان در وضعیت مطلوب قرار دارند. نتایج بررسی عملکرد هر یک از واحدها بر حسب شاخص کارایی انرژی نیز نشان داد که صرفا 20 درصد از مزارع استان دارای شاخص کارایی بالاتر از 4/0 و 80 درصد دارای بهره وری انرژی کمتر از 1 هستند. نتایج بیانگر این نکته است که الگوی توزیع مکانیزاسیون در همه مزارع استان به صورت یکنواخت نبوده و نیازمند بهبود است.

زبان:
فارسی
صفحات:
107 تا 117
لینک کوتاه:
magiran.com/p2595055 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!