مطالعه تطبیقی تحصیل دلیل از سوی داور در نظام های حقوقی ایران و ‏امریکا و قواعد کانون وکلای بین المللی ‏

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
نحوه ارایه و جمع آوری ادله، یکی از مهم ترین دغدغه های طرفین اختلاف و داوران جهت اثبات ادعاهای مطروح در مباحث داوری تجاری بین المللی است. موضع نظام های حقوقی مختلف نسبت به این روش ها در فرض سکوت طرفین دعوا یکسان نیست. یکی از این شیوه ها امکان مطالبه دلیل از سوی داور و بدون درخواست اصحاب اختلاف است که به عنوان تحصیل دلیل در معنای خاص شناخته می شود. در این زمینه دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. مهم ترین علت مخالفت با تحصیل دلیل، تنافی آن با اصل بی طرفی داور است. از سوی دیگر، موافقان این روش، کشف حقیقت و حل و فصل عادلانه اختلاف را مجوزی برای تحصیل دلیل عنوان می نمایند. با بررسی قواعد مرتبط با داوری در نظام های حقوقی و سازمان های مختلف مشخص گردید امروزه تحصیل دلیل از جانب داور در شرایط خاصی امکان پذیر است. این نوشتار در موازات مطالعه قوانین مرتبط با داوری در نظام های حقوقی ایران و امریکا و نیز قواعد دیوان داوری ایران و امریکا، دیدگاه کانون وکلای بین المللی را نیز در این خصوص واکاوی می کند و می کوشد ضوابط تحصیل دلیل را معرفی نماید.
زبان:
فارسی
صفحات:
539 تا 562
لینک کوتاه:
magiran.com/p2597302 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!