عوامل مرتبط با ارزش های حرفه ای در دانشجویان پرستاری: یک مقاله مروری نقلی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

زمینه و هدف:

 دانشجویان پرستاری به عنوان پرستاران آینده جامعه، نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری های اخلاقی در حیطه درمانی خواهند داشت. بنابراین مطالعه حاضر با هدف مروری بر عوامل مرتبط با ارزش های حرفه ای در دانشجویان پرستاری انجام شد.

مواد و روش:

 در مطالعه مروری روایتی حاضر، با جست وجو در پایگاه های اطلاعات ایران مدکس، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پابمد، وب آوساینس، گوگل اسکالر، مگیران و ساینس دایرکت و با استفاده از کلیدواژه های فارسی «ارزش های حرفه ای» و «دانشجویان پرستاری» و همچنین کلیدواژه های انگلیسی«Professional value and Nursing Student» 208 مقاله وارد مطالعه شدند. معیارهای ورود مقالات فارسی و انگلیسی در محدوده زمانی ژانویه 2010 تا می 2022 بود. محققین با اعمال معیارهای ورود و خروج و حذف موارد تکراری، 25 مقاله را بررسی کردند.

یافته ها:

 یافته ها نشان داد مهم ترین مولفه ها از نظر دانشجویان، حفظ اسرار بیمار (بعد مراقبت) و حفظ صلاحیت و شایستگی در محیط بالینی (بعد اعتماد) و کم اهمیت ترین آن بعد عمل گرایی و بعد حرفه ای بود. همچنین عوامل فردی و آموزشی موثر بر ارزش های اخلاقی دانشجویان است. افزایش تجربیات حرفه ای باعث کاهش اهمیت ارزش های حرفه ای می شود.

نتیجه گیری :

گرچه از دیدگاه دانشجویان ارزش های حرفه ای از اهمیت بالایی برخوردار بوده است، اما درک اهمیت تمامی ابعاد ارزش های حرفه ای نیازمند حمایت بیشتری است. بنابراین برنامه ریزی آموزشی مناسب جهت توانمندسازی در همه ابعاد ارزش های حرفه ای پیشنهاد می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
142 تا 165
لینک کوتاه:
magiran.com/p2600330 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!