شناسایی فون کنه های زیر راسته میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) منطقه خرامه استان فارس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
اولین گام در مطالعات تنوع زیستی و مدیریت تلفیقی آفات، شناسایی گونه های موجود در منطقه می باشد. این پژوهش به منظور شناسایی فون کنه های زیر راسته میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) از باغات و زمین های منطقه خرامه استان فارس در طی سال های 1399-1400 نمونه برداری انجام شد. در این تحقیق 10 گونه از 5 خانواده متعلق به کنه های راسته های میان استیگمایان جمع آوری و شناسایی شد. از میان خانواده های جمع آوری شده گونه Uroobovella obovata Canestrini & Berlese, 1884 از خانواده Trematuridee از بیشترین فراوانی (54/18 درصد) برخوردار بود و گونه های Neodiscopoma splendida و Nenteria stylifera Berlese, 1904 از خانواده های Uropodidae و Trematuridee به ترتیب با فراوانی 83/14 و 90/13 درصد در رتبه بعدی قرار داشتند. قابل ذکر می باشد که شناسایی این گونه ها از منطقه خرامه استان فارس تاکنون گزارش نشده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
179 تا 196
لینک کوتاه:
magiran.com/p2600417 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!