مساله یابی یک تبعیض حدودا 30 ساله در پرتو آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «امتیازهای انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها»

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
از سال 1369 تاکنون، وزارتین علوم و بهداشت با تصویب مقررات اعم از بخشنامه و دستورالعمل، تسهیلاتی را برای فرزندان اعضاء هییت علمی دانشگاه ها وضع و اجرا نموده اند. امتیازاتی که برای «تغییر رشته و محل تحصیل» فرزندان استادان در تحصیلات دانشگاهی با دلایلی عجیب، که از سال 82 با آراء هییت عمومی دیوان عدالت اداری مجموعا چهار بار ابطال شد؛ امری که روند آن تا به امروز یکی از دیرینه ترین تبعیضات در تاریخ آموزش عالی شمرده می شود. تبعیضی بر پایه رابطه خانوادگی که در این مقاله با تحلیل و عمیق شدن بر ابعاد آراء صادره، ناروا تشخیص و البته کاهلی دیوان عدالت اداری در ضمانت اجرای آراء خود من جمله این آرا که ویترینی برای دستگاه قضا هستند تبیین گشته و قطعا مشت، نمونه خروار است و با چند پرونده به این حساسیت می توان کارنامه دست کم، ویترینی دیوان را بررسی نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2600506 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!