کاربست گره در سطوح آزاد با الگوبرداری انتقال گره در گنبدهای ایرانی به شیوه تجانس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
سطوح آزاد از نیازهای معماری معاصر محسوب می شود؛ ظهور این سطوح سبب شد تا اسلوب بکاررفته در ساختار گره های استفاده شده در معماری اسلامی با آن همخوان نباشند. زیرا گسترش پذیری سطوح آزاد به صورت غیرمنتظم و سه بعدی بوده، اما گره ها در اصول ساختاری سنتی شان به صورت دو بعدی گسترش می یافتند. از آنجا که گره چینی یکی از تزیینات اصیل و هویت بخش در معماری جهان اسلام است؛ یافتن راهبرد انتقال گره بر سطوح آزاد بر مبنای اصالت تاریخی برای هویت بخشی معماری معاصر و توسعه دستاورد های معماری گذشته لازم و ضروری است. معمار ایرانی تلاش کرده تا با کشف ویژگی های هندسی گنبد و گره این دو عنصر را با یکدیگر مطابقت دهد و برای اینکار راهکار های متنوعی را طراحی کرده است. این تحقیق از نوع تحقیق های کیفی است که با انتخاب و مطالعه گره های های بکار رفته در دو نمونه از گنبدهای ایرانی با روش توصیفی-تحلیلی کار شده است تا به به این پرسش پاسخ دهد: چگونه می توان اصول هندسی گره بکار رفته در سطوح گنبدهای معماری ایرانی-اسلامی را در سطوح آزاد معماری معاصر بکار گرفت؟ یافته های تحقیق نشان می دهد: یکی از راهکارهای انتقال گره به سطح گنبد، تعمیم بر شبکه ای مبتنی بر قسمت های شعاعی ترکین بود، انتقال گره ها به این شبکه در گنبدها سبب شکل گیری تجانس همسان گرد می شود. از آنجا که مدل توپولوژیک سطوح آزاد مبتنی بر خطوط نربز (NURBS) است، امکان گسسته سازی و تعریف شبکه ای از نقاط را بر روی آن به وجود می آورد که بکارگیری تبدیل تجانس ناهمسان گرد برای انتقال گره را ممکن می سازد.
زبان:
فارسی
صفحات:
5 تا 14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2600758 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!