طراحی محتوای آموزشی برای موضوع الکتروشیمی با تلفیق دو رویکرد STEM و TPACK

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

الکتروشیمی یکی از زیر شاخه های شیمی می باشد که به بررسی واکنش های شیمیایی می پردازد که در اثر عبور جریان الکتریکی انجام می شوند، یا انجام یافتن آن ها سبب ایجاد جریان الکتریکی می شود. الکتروشیمی همواره یکی از دروس دشوار در دوره دبیرستان شناخته می شود و یاددهی و یادگیری آن همواره مشکل بوده است. یکی از دغدغه های همیشگی دبیران شیمی آموزش الکتروشیمی بوده است و همواره سعی در ارایه راهکارهایی داشته اند که سبب تسهیل در یادگیری شیمی گردد. در پژوهش حاضر به طراحی محتوای آموزشی در زمینه ی الکتروشیمی با رویکرد STEM (علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضی) برای دانشجویان رشته شیمی در مقطع کارشناسی پرداخته شده است که طی آن معلم خود به طراحی محتوای آموزشی و ساخت محتوای دانشی اقدام میکند. همچنین پس از طراحی محتوای آموزشی معلم باید بتواند این طراحی آموزشی را با رویکرد نوین نیز آموزش بدهد یعنی بهره گیری از رویکرد TPACK (دانش محتوایی فناوری آموزشی). رویکردSTEM  و TPACK استفاده شده در این پژوهش از روش ها و رویکردهای نوین طراحی محتوی آموزشی و تدریس میباشد که استفاده از آنها در تدریس و طراحی یک محتوای آموزشی به یادگیری طولانی مدت و معنادار فراگیران کمک میکند و منجر به کاوشگری و کسب مهارت در فراگیران میشود. با این حال، اجرای موفقیت آمیز چنین رویکردها و راهبردها، مستلزم آن است که معلمان از آنها آگاه بوده و فعالیتهای کلاس را بر این اساس هدایت کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2600817 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!