عصاره فیبرهای دانه و برگ خربزه به عنوان رسوب زدا طبیعی و بازدارنده خوردگی در محلول اسید و نمک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اثرعصاره فیبر دانه های داخل خربزه (FE) و عصاره برگ خربزه (LE) به عنوان رسوب زدا و بازدارنده بررسی شد. در بخشی از این تحقیق، اثر LE و FE به عنوان حلال رسوبات کلسیم با اندازه گیری های وزن سنجی و الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. کاهش وزن رسوب کلسیم در محلول حاوی عصاره نشان می دهد که FE به عنوان حلال رسوب کلسیم با راندمان 62 درصد به دلیل pH پایین تر بهترین اثر را دارد. مقایسه سختی محلول ها پس از حل شدن رسوب کلسیم، افزایش حدود 3 برابری سختی محلول حاوی FE را نسبت به بلانک نشان می دهد. بخش دوم به بررسی رفتار بازدارندگی خوردگی عصاره ها بر خوردگی مس در محلول اسید و نمک توسط نمودار تافل و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) اختصاص دارد. محلول حاوی LE و FE مقاومت قطبش بالاتر (Rp) (حدود 3.5 برابر) و چگالی جریان خوردگی کمتری نسبت به محلول شاهد دارد درحالیکه LE پتانسیل مثبت تری نسبت به FE نشان می دهد. بر اساس نتایج حاصل ، عصاره FE را می توان برای فرموله کردن یک عامل رسوب زدای کم هزینه و سازگار با محیط زیست و عصاره LE را به عنوان بازدارنده خوردگی سبز استفاده کرد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
16 تا 23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2601113 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!