میکرواستخراج فاز جامد/ مایع داروی ضد سرطان سیس پلاتین با استفاده از فیبر توخالی تقویت شده با فوم تبادل یون پلی اورتان و نانولوله کربنی چند دیواره و تعیین مقدار آن با طیف سنجی جذب اتمی با کوره گرافیت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
برای اولین بار، میکرواستخراج فاز مایع -جامد با فیبرتوخالی (HF-SLPME) با استفاده از فوم تبادل یونی پلی اورتان و نانولوله کربنی چند دیواره (MWCNT-PUFIX) به عنوان جاذب همراه با طیف سنجی جذب اتمی کوره گرافیتی برای استخراج و اندازه گیری داروی ضد سرطان سیس پلاتین استفاده شد. در این روش نانوکامپوزیت پراکنده شده در اکتانول، در منافذ و مجرای یک فیبر توخالی پلی پروپیلن قرار گرفت، و به عنوان فاز استخراج کننده آز آن استفاده شد. این روش از گزینش پذیری بالا، خالص سازی و غنی سازی نمونه بالا و کاهش مصرف مواد آلی بهره می برد. عوامل اصلی موثر بر راندمان استخراج مورد بررسی قرار گرفتند. روش با خطی بودن، حد تشخیص و دقت محاسبه شده به عنوان درصد بازیابی نسبی ارزیابی شد. منحنی کالیبراسیون در شرایط بهینه به صورت خطی در محدوده 55-1 میکروگرم بر میلی لیتر و حد تشخیص 0.5 میکروگرم بر میلی لیتر رسم شد. این روش با موفقیت برای تجزیه نمونه های بیولوژیکی مورد استفاده قرار گرفت و نتایج به دست آمده نشان داد که روش از صحت و دقت خوبی برخوردار است.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
43 تا 51
لینک کوتاه:
magiran.com/p2601116 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!