سینتیک تخریب حرارتی پلی اورتان/ کربن فعال مغناطیسی مشتق شده از پوست پرتقال (OPAC)/Fe3O4 بیوکامپوزیت ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در کار حاضر، کربن فعال مشتق شده از پوست پرتقال پرشده از (OPAC) / Fe3O4 در بیوکامپوزیت های پلی اورتان با در صد کسرهای وزنی مختلف از (OPAC) /Fe3O4 ، 0.5، 1 و 2 درصد وزنی در بیوکامپوزیت ها سنتز شد. ویژگی های خواص مکانیکی، حرارتی و مغناطیسی بیوکامپوزیت های پرشده از (OPAC)/Fe3O4 با استفاده از DSC، TGA، DMA و VSM اندازه گیری شده اند. بهبود جزیی در پایداری حرارتی برای بیوکامپوزیت های بارگذاری شده از(OPAC) /Fe3O4 مشاهده شد. کامپوزیت های زیست پلیمری PU/ (OPAC)/Fe3O4 تا دمای 250 درجه سانتیگراد از نظر حرارتی پایدار هستند و دردمای بالاتر از 520 درجه سانتیگراد کاملا تخریب می شوند. پارامترهای جنبشی برای تخریب بیو کامپوزیت ها برای هر مرحله از فرآیندهای تخریب حرارتی با استفاده از دو مدل ریاضی یعنی روش های Coats-Redfern و Broido مورد مطالعه قرار گرفت. بیوکامپوزیت های پلی اورتان پر شده با 2 درصد وزنی از (OPAC)/ Fe3O4 ، خواص مکانیکی، مغناطیسی و حرارتی بالایی را دربرابر با درصد وزنی کم نشان دادند. که این می تواند به طور بالقوه برای طیف وسیعی از کاربردها مورد استفاده قرار گیرند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
52 تا 60
لینک کوتاه:
magiran.com/p2601117 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!