راهبردهای پدافند غیرعامل در حوزه محافظت از زیرساخت رسانه ملی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

سرمایه های رسانه ای علاوه بر عناصر نرم افزاری و سخت افزاری، شامل سرمایه ها و دارایی های فیزیکی و زیر ساختی هستند. براین اساس به منظور مقابله با تهدیدات بر علیه این سرمایه ها و کاهش آسیب پذیری، نیاز به تدوین راهبردهای حفاظت از این زیرساخت ها با رویکرد دفاع غیرعامل است که در این پژوهش به عنوان هدف اصلی مطرح شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از طریق روش های اینترنتی، کتابخانه ای و میدانی و روش اصلی تحلیل اطلاعات گردآوری شده، روش SWOT می باشد و همچنین به منظور سنجش پرسش نامه ها از ضریب آلفای کرونباخ و آزمون های آماری بهره برده شده است. در این پژوهش پس از بررسی اسناد بالادستی و اخذ نظرات خبرگان، 92 عامل محیطی موثر در محافظت از این زیرساخت شناسایی و در نرم افزار SPSS مورد ارزیابی قرار گرفته است. سپس 21 راهبرد بر اساس مدل تدوین راهبرد دانشگاه عالی دفاع ملی تدوین گردید. از راهبردهای اولویت دار طبق نظر خبرگان می توان به برنامه ریزی جهت افزایش توان بازدارنده در تهدیدات سایبری، توسعه علمی، پژوهشی و آموزشی نیروی انسانی موردنیاز با استفاده از ظرفیت های موجود در کشور به منظور افزایش دانش تخصصی مرتبط، مصون سازی، استحکام بخشی زیرساخت های رسانه ملی در برابر تهدیدات سخت با استفاده از متخصصان داخلی، افزایش حمایت های مادی و معنوی از شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه طرح های توسعه ای در حوزه ماهواره ای مرتبط با رسانه ملی، بومی سازی و به کارگیری دانش هوش مصنوعی به منظور ایجاد نظام رصد و پایش و هشدار حملات سایبری و کمک به مصون سازی زیرساخت رسانه ملی در برابر تهدیدات، خرید و مهندسی معکوس نمونه هایی از سامانه های نرم افزاری پیشرفته در حوزه رسانه ملی اشاره کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2601920 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!