ارائه راهکاری برای پیش بینی شرکت های متقلب مالیاتی مبتنی بر الگوریتم های داده کاوی درخت تصمیم بهینه شده، ماشین بردار پشتیبان و شبکه بیزین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

بسیاری از شرکت ها با تخلف در صورت های مالی موجب به هم ریختگی نظام اقتصادی می شوند و این امر موجب یک بحران مهم نظام اقتصادی شده است. راهکارهای مختلفی برای تشخیص وجود دارد که اکثرا انسانی می باشند. این راهکارها دارای هزینه های بالایی برای محاسبه و بررسی صورت های مالی تمامی شرکت ها دارند ازاین جهت باید به دنبال راهکاری بود که بتواند با استفاده از داده کاوی و خودکار این فرآیند تشخیص را انجام دهد. البته روش های داده کاوی نیز برای این قضیه ارایه شده اند که هر یک دارای مزایا و معایبی می باشند. روش های داده کاوی که تا به اینجا برای این کار ارایه شدند دارای سربار بالای محاسباتی و یا دقت پایین بودند. حال آنکه در روش پیشنهادشده در این تحقیق از درخت تصمیم گیری ID3 بهبودیافته به همراه شبکه بیزین و ماشین بردار پشتیبان به عنوان یک روش ترکیبی استفاده شده است. در این روش پیشنهادی برای بهبود عملکرد و دقت از الگوریتم مجموعه راف و تحلیل سلسله مراتبی در جهت انتخاب ویژگی های موثر کمک گرفته شده است. درختی که در روش پیشنهادی ایجاد می شود دارای کمترین عمق ممکن است و ازاین رو دارای سرعت بالایی است. سربار محاسباتی روش پیشنهادی به دلیل استفاده از الگوریتمی بهینه پایین می باشد. داده های استفاده شده در ارزیابی داده های مربوط به 3 سال از 60 شرکت است. در ارزیابی روش پیشنهادی نشان داده شده است که روش پیشنهادی دارای دقت 80 درصد می باشد که نسبت به روش های مشابه به خود دقت بالایی به حساب می آید. سربار زمانی در روش پیشنهادی O(m.n) و سربار حافظه O(n) است که m، نشان دهنده اندازه مجموعه آموزش و n نشان دهنده مجموعه ویژگی مورد استفاده در آموزش می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2601921 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!