شکل دهی پرتو مقاوم در برابر خطای شناسایی زاویه ورود سیگنال اخلال همراه با کنترل سطح گلبرگ های فرعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از راه های مقابله با اثر اخلالگرها مخصوصا اخلالگرهای داخل باند، استفاده از شکل دهی پرتو در سیستم های چندآنتنه است. در این روش بر اساس اطلاعات زاویه ورود سیگنال هدف و سیگنال تداخل، سعی می شود تا پیک الگوی پرتو در راستای هدف قرار داده شده و یک نال در پرتو در راستای تداخل قرار داده شود. از آنجا که عمق نال و محل آن وابسته به اطلاعات زاویه اخلالگر است و در عمل امکان دستیابی به اطلاعات دقیق از سیستم حمایت الکترونیکی وجود ندارد، در این مقاله یک روش شکل دهی پرتو مقاوم در برابر خطای زاویه سنجی اخلالگر پیشنهاد شده است. همچنین کمینه کردن دریافتی از یک جهات خاص (زاویه ورود اخلال) منجر به افزایش سطح گلبرگ های فرعی الگوی تشعشعی خواهد شد. این موضوع در خیلی از سیستم های مخابراتی موجب کاهش کارایی سیستم خواهد شد. به همین منظور علاوه بر ملاحظات خطای زاویه ورود، سطح گلبرگ های فرعی در یک محدوده های خاص (مثل جهت تپه یا زمین) را کنترل می نماییم تا موجب افزایش قابل توجه این نوع اخلالها نشود. در این مقاله بر اساس سه دیدگاه مختلف جهت کمینه کردن تداخل های دریافتی، سه مسیله برای بهینه سازی ضرایب شکل دهنده پرتو در گیرنده تعریف و مبتنی بر بهینه سازی محدب حل می گردند. نتایج شبیه سازیها نشان می دهد ضرایب بهینه شده توانسته اند مشکل خطا دار بودن گزارش زاویه ورود جمر و دریافت تداخل از گلبرگ های فرعی را حل نمایند تا گیرنده بتواند به SINR در حد SNR دست یابد.

زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 59
لینک کوتاه:
magiran.com/p2601923 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!