بررسی نقش بازتابنده در پارامترهای نوترونیک و کنترلی قلب راکتور ماژولار کوچک با استفاده از مدلسازی به روش مونت کارلو

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

به دلیل مزایای فراوان راکتورهای ماژولار کوچک اعم از ایمنی بالا، تجاری سازی راحت تر، راندمان کاری بالاتر و دیگر موارد، جز برنامه های طراحی، توسعه و ساخت بسیاری از کشورهای جهان، به خصوص کشورهای پیشرو در صنعت هسته ای در برنامه تولید انرژی پایدار، ایمن و اقتصادی می باشد. از این رو، در این مقاله، سعی بر آن شده است تا نقش بازتابنده در تعیین پارامترهای کنترلی و نوترونی قلب راکتور ماژولار کوچک پیشرفته CAREM-25 با مدلسازی با استفاده ازکد MCNPX2.7.0 را تحلیل نمود. در این راستا، قلب راکتور در دو حالت وجود و عدم وجود بازتابنده مدلسازی گردید تا ضریب تکثیر، راکتیوته مازاد و توزیع شار نوترون در دو حالت محاسبه و مقایسه گردد. نتایج نشان داد، حجم قابل توجه آب به عنوان بازتابنده تاثیر زیادی در جمعیت نوترونی قلب این راکتور داشته و می تواند راکتیویته مازاد را در حدود (mK) 20 افزایش دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
11 تا 17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2602292 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!