تغییرات فرکانس ذوب قلب ناشی از پیاده سازی برنامه RCM بر روی تجهیزات ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در این مقاله از دو روش متفاوت RCM مبتنی بر قضاوت مهندسی و آنالیز آماری استفاده شده است و تاثیر اجرای این روش ها بر فرکانس ذوب قلب ارزیابی شده است.روش ترکیب FTA و FMEA بازگشتی برای ارزیابی تجهیزات و انتخاب تجهیزات بحرانی با توجه به عمق آنالیز مطلوب، مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش با انجام چندباره ی FTA و FMEA در سطوح مختلف آنالیز نیروگاه، تجهیزات بحرانی با استفاده از معیار های ارزیابی ایمنی احتمالاتی (PSA)، شناسایی می شوند.برای محاسبه ی تاثیر اجرای RCM بر فرکانس ذوب قلب، تغییر عدم دسترسی تجهیزات ناشی از اجرای RCM در حادثه یSB-LOCA مدلسازی شده است. با استفاده از ارزیابی احتمالاتی ایمنی و نرم افزار SAPHIRE تاثیر عدم دسترسی تجهیزات در عدم دسترسی سیستم محاسبه شده است. سیستم VE به عنوان یکی از مهم ترین سیستم های حمایتی ایمنی در نیروگاه اتمی بوشهر برای مدلسازی و اجرای فرآیند RCM مورد استفاده قرار گرفته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
37 تا 55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2602294 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!