ارزیابی شاخص های انرژی در سیستم های کشت خالص، مخلوط و جنگل زراعی بامیه (Abelmoschus esculentus L) در استان خوزستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

صنعت کشاورزی یکی از مهم ترین تولیدکنندگان مواد غذایی می باشد که در جهت تولید محصولات، انرژی لازم را مصرف می کند، همچنین کشاورزی بیشترین عرضه کننده انرژی به صورت انرژی زیستی نیز می باشد. از این رو با هدف بررسی شاخص های انرژی و سهم نهاده های مصرفی از انرژی کل در استان خوزستان اجرا گردید. اطلاعات مورد نیاز از 139 کشاورز از طریق مصاحبه حضوری جمع آوری شد که شامل تمام نهاده های مصرف شده در واحد یک هکتار از هر سیستم کشت می باشد. انرژی ورودی نهاده ها، انرژی کل ورودی و خروجی و شاخص های انرژی اندازه گیری و سیستم ها از نظر این شاخص ها مقایسه شدند. نتایج نشان داد انرژی ورودی به کشت خالص، مخلوط و جنگل زراعی بامیه به ترتیب 77/78763، 27/81269 و 42/52502 مگاژول در هکتار بود، در حالی که انرژی خروجی در این سیستم ها به ترتیب 17575، 37380 و 113715 مگاژول در هکتار بدست آمد. از این رو نسبت انرژی در کشت خالص، مخلوط و جنگل زراعی بامیه به ترتیب 223/0، 460/0 و 166/2 بود. بیشترین سهم از انرژی کل در هر سه سیستم در نهاده های پلاستیک، سوخت دیزلی و کود شیمیایی بود. به طور کلی جهت کشت بامیه در شرایط غیر جنگل زراعی می توان با بهینه سازی مصرف نهاده ها و کاهش انرژی مصرفی کشت مخلوط را توصیه کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
141 تا 154
لینک کوتاه:
magiran.com/p2602681 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!