بررسی تاثیر نوع کشیدگی و جانمایی پنجره بر روشنایی و آسایش حرارتی ساختمان با استفاده از نرم افزار اکوتکت در شهر کرمان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

تامین روشنایی فضا با بهره گیری مناسب از نور طبیعی روز از مواردی است که می بایست در طراحی معماری مورد توجه قرار گیرد. از جمله نکات اولیه در طراحی معماری پایدار ابعاد پنجره است که در صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی و حرارتی بسیار موثر می باشد. با هدف استفاده حداکثر از تابش اشعه خورشید در زمستان و حداقل آن در تابستان در کنار فراهم آوردن روشنایی مورد نیاز ساکنین به کمک نور روز و در نتیجه کاهش هزینه های مربوط به انرژی مصرفی حرارتی و روشنایی است؛ مقاله حاضر در پی بررسی تاثیر نوع کشیدگی و جانمایی پنجره بر میزان دریافت روشنایی داخلی و ارتباط آن با مدت زمان ایجاد آسایش حرارتی دربناهای اقلیم گرم و خشک شهر کرمان میباشد. جهت انجام این پژوهش، تحقیق مقایسه ای در دو مرحله و 4 نمونه طراحی پنجره انجام شده است: دو پنجره با سطح 5/25 متربع با دو نوع کشیدگی در دو نوبت و دو پنجره که دو به دو مساوی و موازی در جهت افقی و عمودی که سطح هر دو پنجره مشابه بر روی هم برابر با 3/75 متر مربع بوده است. برای هر دو مرحله پژوهش یک مدل حجمی در نرم افزار اکوتکت طراحی و خروجی گرفته شده است. مدت زمان آسایش در مرحله اول و دوم در مدلسازی با پنجره افقی بیشتر و با متوسط روشنایی ارتباط معکوس داشته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
25 تا 31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2605530 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!