تاثیر دایجستیت حاصل از هضم بی هوازی مشترک کود گاو، گوسفند و مرغ بر عملکرد گیاه آلوئه ورا

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از راهکارهای پردازش پسماندهای تر که مطابق با استانداردهای محیط زیستی می باشد استفاده از هاضم های بیوگاز است این هاضم ها علاوه بر قابلیت تولید انرژی تجدیدپذیر قادر به تولید نوعی پسماند ارگانیک با نام دایجستیت می باشند. هدف از انجام این تحقیق تاثیر دایجستیت حاصل از هضم بی هوازی مشترک کود گاو، گوسفند و مرغ بر عملکرد گیاه آلویه ورا می باشد. روش تحقیق این کار دایجستیت استفاده شده در این آزمایش منظور اصلی آن در مشخص شدن بهترین درصد ترکیب کود مرغ،گاو و گوسفند در اثرگذاری بر گیاه آلویه ورا میباشد. تعداد 6 تیمار به شرح زیر بارگذاری گردید. این گیاه از گلخانه پرورش آلویه ورا در شهرستان قوچان تامین گردید. این آزمایشات در گلخانه پرورش آلویه ورا به مدت 3 ماه از خرداد 1401 لغایت شهریور 1401 انجام گردید. نتایج تحقیق نشان میدهد که استفاده از دایجستیت هاضم های بیوگاز به عنوان یک کود آلی ارزشمند جایگزین کودهای شیمیایی و کودهای دامی پردازش نشده گردد تا ضمن تولید گیاه دارویی آلویه ورا با کیفیت بالاتر شرایط را برای بهبود خواص فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک فراهم نماییم.

زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 59
لینک کوتاه:
magiran.com/p2605536 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!