کاهش میزان مصرف آب در سیب زمینی با تغییر زمان کاشت و شیوه آبیاری در استان همدان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

این آزمایش در قالب طرح تحقیقی ترویجی در شرایط زارعین استان همدان و با هدف بررسی کاهش مصرف آب با تغییر تاریخ کاشت سیب­ زمینی از تاریخ کاشت معمول (بهاره و تابستانه) به اواخر تیرماه (کاشت تاخیری) و نیز جایگزینی آبیاری بارانی با سامانه تیپ (قطره ­ای) به اجرا درآمد. در این آزمایش رقم سانته که رقمی زودرس تا میان‌رس می ­باشد، در دو تاریخ کاشت معمول در 25 خردادماه با سامانه آبیاری بارانی (شیوه معمول در منطقه همدان) و تاریخ کاشت تاخیری با سامانه آبیاری قطره­ای نواری در 25 تیرماه کشت شد. مقدار آب آبیاری و تعداد دفعات آبیاری در هر دو تاریخ کاشت و سامانه آبیاری به‌وسیله زارع و با نظارت مجری یادداشت شد. پس از برداشت به‌منظور برآورد عملکرد، رکوردگیری انجام و غده‌های تولیدشده در سه اندازه بذری، درشت و ریز از هم تفکیک و عملکرد کل محاسبه شد. ضمنا غده‌های بدشکل و فاقد بازارپسندی نیز در دو تاریخ کاشت، شمارش و توزین شدند. براساس نتایج حاصل از این طرح تحقیقی ترویجی، متوسط عملکرد در هکتار با رقم سانته در تاریخ کاشت تاخیری با سامانه آبیاری قطره ­ای و تاریخ کاشت معمول با سامانه آبیاری بارانی به‌ترتیب 42 و 46/4 تن در هکتار به­ دست آمد. اختلاف 10 درصدی عملکرد بیش‌تر در کاشت معمول با سامانه آبیاری بارانی در مقایسه با کاشت تاخیری و با سامانه آبیاری قطره­ ای، عمدتا ناشی از تفاوت در تولید غده درشت بود. در مقابل، مقدار مصرف آب در کاشت تاخیری و با سامانه آبیاری قطره ­ای نواری (تیپ) با کاهش 2250 مترمکعب در هکتار نسبت به کاشت بهاره و یا تابستانه و با سامانه آبیاری بارانی به‌صورت قابل‌توجهی (37 درصد) کاهش پیدا کرد. در بررسی بازارپسندی و کیفیت غده ­های تولیدی، مشخص شد که در کاشت تاخیری و با سامانه آبیاری قطره ­ای میزان غده‌های بدشکل، دارای رشد ثانویه و با ظاهر نامناسب در مقایسه با کاشت معمول و سامانه آبیاری بارانی در حدود 3/9 درصد کم‌تر بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2605822 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!