تولید بذر، خودکفایی و استقلال کشاورزی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

امنیت غذایی و تولید پایدار همواره یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران در دولت ها بوده است. با توجه به افزایش روز افزون جمعیت جهان و تقاضای بیشتر برای تولیدات کشاورزی، اهمیت دست یابی به امنیت غذایی و استقلال کشاورزی روز به روز افزایش می یابد. به کارگیری یافته های جدید مراکز پژوهشی تحقیقاتی، موسسات دانشگاهی و فناوری های دانش بنیان کشاورزی کشور، علاوه بر افزایش تولید محصولات کشاورزی، باعث کاهش هزینه تولید و صرفه اقتصادی بیشتر می گردد. بذر سالم و اصلاح شده یکی از مهم ترین فاکتورهای تولیدات کشاورزی است که با اثر مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش عملکرد به وسیله مقاوم بودن، سازگاری اکولوژیکی، افزایش راندمان مصرف نهاده های تولید و امکان استفاده بیشتر از بعضی از نهاده ها موثر می باشد. لذا بذر سالم، اصیل و باکیفیت از ارکان مهم تولید و توسعه بخش کشاورزی است و حرکت در این مسیر موجب افزایش بهره وری از منابع تولید، دست یابی به امنیت غذایی و در نهایت استقلال کشور می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
60 تا 65
لینک کوتاه:
magiran.com/p2605992 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!