مقایسه مبانی حمایت از حقوق زنان از منظر حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر غربی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

از جمله مباحث اساسی که در جوامع مختلف بشری از ادیان و اقوام گذشته تاکنون به آن توجه شدهاست، موضوع «حقوق و شخصیت زنان» است. جایگاه و شخصیت زن در فرهنگ هر جامعه، نشان دهنده میزان اهمیت و منزلت زنان در آن جامعه میباشد. با ظهور اسلام کرامت انسانی زن احیا شد و زن در کنار مرد به عنوان نیمی از پیکرهی حیات بشری مطرح گردید. مکتب انسان ساز اسلام که قوانین آن از وحی سرچشمه گرفته، با نگرشی فراگیر و با در نظر گرفتن همه حقوق و ویژگی های زن، منزلت و کرامت والایی را برای او قایل شده است اما متاسفانه اعلامیه جهانی حقوق بشر به جنبه های معنوی و روحی انسانها و علی الخصوص زنان کمتر توجه نموده است و بیشتر به جنبه های مادی پرداخته است. بر این اساس در این پژوهش برآنیم با استفاده از روش آمیخته کمی و کیفی و با کمک گرفتن از ابزار کتابخانه ای و پرسشنامه به این سوال اصلی پاسخ دهیم که حقوق زنان از منظر حقوق بشر اسلامی چه تفاوتهای تیوریک و مبنایی با اعلامیه حقوق بشر دارد و نتایجی که از این پژوهش که حجم نمونه 384 نفر در میان زنان شهر تهران در سال 1401به انجام رسیده است. این مهم حاصل میشود که حقوق بشر اسلامی که با پشتوانه آیات قرآن و دین مبین اسلام تبین شده است تمام ابعاد مادی و معنوی کرامت زنان را در بر دارد و اندیشه دینی را مبنای تیوریک خود قرار داده است و برخلاف حقوق بشر غربی که مبانی سکولاریستی را برای حقوق زنان مبنای اندیشه خود قرار داده است. تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه گواه بر این مدعا است که حمایت از حقوق زنان از منظر حقوق بشر اسلامی تاثیر مستقیمی بر جایگاه زنان در کشورهای اسلامی و علی الخصوص جمهوری اسلامی ایران گذاشته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2606443 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!