اثر ‘گذار نرخ ارز بر قیمت های کالاهای وارداتی پزشکی در ایران:رویکرد غیرخطی (NARDL)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش با استفاده از روش «خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی» (NARDL) به بررسی تاثیر «گذار نرخ ارز» (ERPT) بر قیمت کالاهای پزشکی وارداتی در ایران می پردازد. نتایج به دست آمده نشان داد که ضریب نوسانات مثبت و منفی در نرخ ارز، در بلندمدت، کمتر از یک واحد است. در بلندمدت، قیمت کالاهای پزشکی وارداتی نیز تحت تاثیر نوسانات مثبت تولید داخلی است. به موازات نوسانات مثبت در تولید داخلی و افزایش درآمدها، تقاضا برای کالاهای پزشکی وارداتی رو به افزایش است، که این موضوع به افزایش قیمت کالاهای پزشکی وارداتی منجر می شود. نوسانات منفی در میزان باز بودن اقتصاد تاثیراتی منفی بر قیمت کالاهای پزشکی وارداتی دارد. در نهایت، نوسانات مثبت و منفی متغیرهای بهای تمام شده نهایی برای شرکای تجاری بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی پزشکی تاثیری مثبت دارد. با توجه به افزایش نرخ ارز و متعاقب آن کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت واردات، و به تبع آن قیمت تمام شده نهاده های وارداتی، افزایش قیمت واردات می تواند یکی از عوامل تورم داخلی باشد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
275 تا 296
لینک کوتاه:
magiran.com/p2606462 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!