بررسی تجربی مدل جستجو و تطبیق در کشورهای منتخب در حال توسعه با تمرکز بر ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مقاله، ناتوانی مدل جستجو و تطبیق کالیبره شده استاندارد برای محاسبه نوسانات بازار کار برای مجموعه ای از کشورهای در حال توسعه، به ویژه برای بازار کار ایران نشان داده می شود. برای انجام این کار، شواهد تجربی در مورد رفتار چرخه ای متغیرهای بازار کار در کشورهای در حال توسعه انتخاب شده و ارایه می شود. سپس با دست آوردن پارامترها  و شبیه سازی مدل جستجو و تطبیق، آمار شبیه سازی شده با داده ها مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد که مدل در نشان دادن حقایق تجربی مربوط به بیکاری و فرصت های شغلی خالی پس از یک شوک بهره وری استاندارد شکست می خورد. به همین ترتیب، مدل جستجو و تطبیق قادر به توضیح نوسانات مشاهده شده در فشردگی بازار کار در داده ها نیست. همچنین مدل جستجو و تطبیق نمی تواند نوسانات مشاهده شده در بیکاری و مشاغل خالی در بازار کار ایران را در پاسخ به شوک بهره وری نیروی کار توضیح دهد و فقط قادر است کمتر از 25/0درصد از نوسانات مشاهده شده در فشردگی بارار کار را توضیح دهد. این امر نیاز به بررسی تاثیرات سایر شوک ها و اصطکاک ها در بازار کار ایران دارد. به طور کلی، می توان مدل جستجو و تطبیق را با ویژگی هایی مانند انعطاف پذیری دستمزد، چسبندگی قیمت، نرخ کناره گیری درونزای شغلی تحت انواع شوک ها همراه با برخی ویژگی های خاص کشورهای در حال توسعه در نظر گرفت. بررسی ناتوانی مدل جستجو و تطبیق در پیش بینی نوسانات متغیرهای بازار کار در  اقتصاد ایران و کشورهای در حال توسعه تاکنون به صورت کمی مورد بررسی قرار نگرفته و این مقاله اولین کار کمی در این زمینه است.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
353 تا 386
لینک کوتاه:
magiran.com/p2606465 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!