آیا فساد و جرایم سازمان یافته می تواند بر رشد اقتصادی در منطقه ECOWAS تاثیر بگذارد؟

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این مطالعه جرایم سازمان یافته و فساد را مورد بررسی قرار داد و تعیین کرد که آیا آنها می توانند بر رشد یکپارچگی منطقه ای موسوم به جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) تاثیر بگذارند یا خیر. میزان آسیبی که آنها ایجاد می کنند باید برای تعیین گزینه های سیاست منطقه ارزیابی شود. قاچاقچیان در کنار یک جامعه پراکنده بزرگ و با ارتباط خوب، خود را در اکثر نقاط جهان تثبیت کرده اند و شبکه های دورتر را فراهم می کنند. گروه های جنایتکار سازمان یافته به دولت ها، مشاغل و سیستم های سیاسی و اقتصادی نفوذ می کنند. آنها گاهی از طریق فساد و خشونت، کارایی این سیستم ها را تضعیف می کنند. باید تلاش کافی برای درک تاثیر جرایم سازمان یافته بر حکومت در غرب آفریقا انجام شود. این تحقیق یک مطالعه پانل از 11 کشور در منطقه ECOWAS است. چندین فساد، جنایات سازمان یافته، و نظریه های رشد در این فرآیند بررسی شدند. این مطالعه از مدل اثرات تصادفی با OLS ادغام شده به عنوان کنترلی بر روی اهداف مشخص شده (FGLS) استفاده می کند که به عنوان مدل اثرات تصادفی با OLS تلفیقی نیز شناخته می شود. نتایج نشان می دهد، از جمله، فساد رشد اقتصادی را تا حد زیادی کند می کند، در حالی که جرایم سازمان یافته و فساد تاثیر قابل توجهی بر آن دارند. این مطالعه نتیجه می گیرد که جرایم سازمان یافته به طور قابل توجهی بر توسعه اقتصادی تاثیر گذاشته است. بخشی از پیامدها و توصیه های سیاستی این است که نیاز به تشویق سرمایه گذاری داخلی به طور قابل توجهی وجود دارد زیرا باعث افزایش بهره وری و کاهش نرخ فقر می شود.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
411 تا 436
لینک کوتاه:
magiran.com/p2606467 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!