سنگ نگاری و سنگ‏ زایی دایک‏ ‏ های اسپسارتیتی منطقه منور (استان آذربایجان شرقی)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در شمال روستای منور، 35 کیلومتری باختر تبریز، دو دایک اسپسارتیتی در میان آندزیت‏ ها و سنگ‏ های آذرآواری با سن پلیوکواترنری تزریق شده‏ اند. بافت غالب این سنگ‏ ها میکرولیتیک پورفیری است و بیشتر از فنوکریست‏ های آمفیبول، کلینوپیروکسن و بیوتیت در زمینه‏ ای از میکروفنوکریست‏ های پلاژیوکلاز و آلکالی‏ فلدسپار تشکیل شده‏ اند. در این‏ اسپسارتیت‏ ها، بیوتیت ترکیب فلوگوپیت- استونیتی دارد و آمفیبول این سنگ‏ ها ترکیب مگنزیوهاستینگسیتی نشان می دهد. فلدسپار این سنگ‏ ها نیز ترکیب آنورتوکلاز تا الیگوکلاز دارد. ترکیب کلینوپیروکسن‏ های اسپسارتیت‏ های منور دیوپسید است و در فشار 4 تا 6 کیلوبار و دمای 1100 تا 1200 درجه سانتیگراد پدید آمده است. برپایه بررسی‏ های زمین‏ شیمیایی دایک‏ های اسپسارتیتی منور در گروه لامپروفیرهای کالک‏ آلکالن رده‏ بندی می شوند و ترکیب آلکالی بازالتی دارند. الگوی نمودار عنصرهای خاکی کمیاب این دایک‏ ها روند نزولی دارد و عنصرهای خاکی کمیاب سبک غنی‏ شدگی چشمگیری نسبت به عنصرهای خاکی کمیاب سنگین نشان می‏ دهند. این ویژگی ها گویای پیدایش ماگمای اسپسارتیت‏ ها در پی درجه کم ذوب‏ بخشی گوشته است. ماگمای مادر اسپسارتیت‏ های منور از ذوب‏ بخشی 5 تا 15 درصدی گوشته ای گارنت لرزولیتی پدید آمده که دچار آلایش پوسته‏ ای شده است. محیط پیدایش آنها نیز کمان پسابرخوردی حاشیه فعال قاره‏ ای بوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2606469 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!