اندیشه دفاعی - امنیتی امامین انقلاب با تاکید بر تهدیدات جمهوری اسلامی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
با پیروزی و برپایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، قدرت های استکباری جهان در راس آنها آمریکا، که منافع شیطانی خود را در جهان از دست رفته می دید از همان آغازین روزهای پیروزی انقلاب، تمام عوامل و ترفندهای خود مانند ایجاد تفرقه، تحریم، تهدید، تحریک اقوام، تجزیه کشور و... را برای شکست این انقلاب بکار گرفتند. در این بین هدف پژوهش حاضر این است تا اندیشه های دفاعی - امنیتی امامین انقلاب را، با توجه به تهدیداتی که جمهوری اسلامی ایران با آن روبه رو است کاوش نماید تا بتوان مبتنی بر این اندیشه ها، تهدیدات دفاعی - امنیتی جمهوری اسلامی ایران را کنترل و کمرنگ نمود. این مطالعه از نظر ماهیت شناسی، جزو تحقیقات توصیفی-تحلیلی محسوب می شود. مبنای انجام تحقیق بر پایه منابع کتابخانه ای و بیانات امامین انقلاب در حوزه دفاعی - امنیتی می باشد. یافته های پژوهش گویای آن است که امروزه دشمنان اسلام به ویژه دشمنان انقلاب اسلامی ایران برنامه هایشان ایجاد تهدید و تهدیدسازی است که با اهرم های فشار اقتصادی، تهدید نظامی، تهدید سایبری، تحریم-ها، جنگ روانی سعی بر آن دارند تا از مولفه های قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بکاهند و آن را در انزوای ژیوپلیتیکی قرار دهند.
زبان:
فارسی
صفحات:
129 تا 152
لینک کوتاه:
magiran.com/p2606573 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!