نقش کرم های زئونوتیک در ایجاد سرطان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

عفونت کرم انگلی در سراسر جهان بسیار قابل توجه است، بنابراین در حال حاضر میلیون ها نفر در سراسر جهان آلوده یا در معرض عفونت کرم انگلی هستند. اثبات سرطان زایی انگل ها به دلیل چرخه زندگی پیچیده و دوره نهفته بدون علامت آنها دشوار است.این مطالعه به نقش عفونت های کرم های زیونوزی در سرطان زایی می پردازد. هم عفونت های انگلی و هم سرطان دارای تاریخچه های طبیعی پیچیده و دوره های نهفته طولانی هستند که در طی آن عوامل برون زا و درون زا متعددی برای مبهم کردن علیت عمل می کنند. اگرچه تنها سه کرم شیستوزوما هماتوبیوم، اوپیستورکیس ویورینی و کلونورکیس سینسیس، به طور قطع برای انسان سرطان زا هستند، اما سایر انگل ها در تسهیل تبدیل بدخیم نقش دارند. سرطان ناشی از هلمینت از طریق مکانیسم هایی ایجاد می شود که شامل تعدیل التهاب مزمن سیستم ایمنی میزبان، مهار ارتباطات درون سلولی، اختلال در مسیرهای تکثیر- ضد تکثیر، القای بی ثباتی ژنومی و تحریک بدخیم می شود. به هرحال، اطلاعات موجود حاکی از سرطان زا بودن این کرم ها است، اما علت اصلی و ارتباط کرم ها با سرطان هنوز ناشناخته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
9 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2607752 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!