بررسی چالش ها و موانع شکل گیری الگوی امنیت مشارکت آمیز در خاورمیانه 2001-2020

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی چالش ها و موانع شکل گیری الگوی امنیت مشارکت آمیز در خاورمیانه در بازه زمانی 2001-2020 است؟ پژوهش بر این فرضیه استوار است که الگوی امنیت مشارکت آمیز دارای الزاماتی شامل وجود الگوهای مبتنی بر مذاکره، داشتن حداقل اختلافات در زمینه های مختلف، شفاف سازی و ایجاد اعتماد متقابل، عدم دخالت قدرت های خارجی در امور منطقه و داشتن حکومت های دموکراتیک است که به علت اختلافات و تعارض های زیادی که بین کشورهای منطقه وجود دارد، این الزامات نادیده گرفته می شوند. پژوهش حاضر با بهره گیری از چارچوب امنیت منطقه ای مکتب کپنهاگ و با استفاده از روش توصیفی- تبیینی، به بررسی الگوی امنیت مشارکت آمیز و میزان انطباق آن با شرایط و وضعیت کشورهای منطقه خاورمیانه پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که اختلافات در ابعاد مختلف هویتی، مذهبی، ارضی و مرزی و همچنین رقابت بین قدرت های برتر منطقه باعث ایجاد تعارض و تنش دایمی، رقابت تسلیحاتی، عدم شفافیت و معمای امنیت و دخالت قدرت های فرامنطقه ای در امور منطقه خاورمیانه شده و در نتیجه الگوی امنیت مشارکت آمیز با چالش های فراوانی برای محقق شدن مواجه است.
زبان:
فارسی
صفحات:
55 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2609325 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!