مدلسازی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش تکنولوژی پهپاد در بین کشاورزان سیب زمینی کار شهرستان کرمانشاه (کاربست مدل لوجیت)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
توسعه کشاورزی از مهم ترین اولویت ها در برنامه های توسعه ملی کشورهای درحال توسعه محسوب می شود. این امر بدون به کارگیری و استفاده از فناوری های نوین بخش کشاورزی از طریق کشاورزی دقیق محقق نمی گردد. از آنجا که پذیرش و کاربرد این نوع تکنولوژی ها با چالش ها و موانعی روبه رو است؛ هدف ازمطالعه کمی حاضر «بررسی عوامل موثر در پذیرش تکنولوژی پهپاد در دو دیدگاه گذشته نگر و آینده نگر» است. اطلاعات مورد نیاز در قالب پرسشنامه های محقق ساخته از بین سیب زمینی کاران شهرستان کرمانشاه گردآوری شد. به منظور تحلیل داده ها از روش آماری رگرسیون لجستیک بهره گرفته شد. یافته ها حاکی از آن بود که فقط سه متغیر خطرات درک شده، نیت به کاربرد پهپاد و نیاز درک شده برای تکنولوژی بر پذیرش تکنولوژی پهپاد موثر بودند به طوری که با کاهش هر یک از این متغیرها، احتمال افزایش پذیرش تکنولوژی پهپاد در میان کشاورزان سیب زمینی کار بیشتر می شود. از این روی برگزاری دوره های ترویجی و اعطای تسهیلات مالی به کشاورزان سیب زمینی کار می تواند در تسهیل پذیرش تکنولوژی پهپاد موثر واقع گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2609976 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!