تبیین نقش اتاق های فکر در تصمیم گیری ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
ترامپ پس از پیروزی در انتخابات 2016، از برجام خارج شد. اتاق های فکر از اساسی ترین منابع تصمیم گیری دولتمردان آمریکا است. علی رغم خودسری هایی ترامپ، خروج او از برجام بدون تاثیر اتاق های فکر مخالف جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته است. ترامپ بیشترین تاثیر را از اتاق های فکر خواهان تغییر رفتار و حکومت در ایران با فشار و تحریم می پذیرد. اتاق های فکر چگونه در سیستم تصمیم گیری آمریکا در قبال ایران در دوره ترامپ نقش آفرینی کرده اند؟ در سیستم تصمیم گیری آمریکا در دوره ترامپ اتاق های فکر با سناریو فشار و تحریم باعث شدند، ترامپ از برجام خارج، تحریم و فشار بر ایران را افزایش دهد. هدف از پژوهش بررسی تاثیر اتاق های فکر بر تصمیمات دستگاه سیاست خارجی در دوره ترامپ و بهره گیری از آن در جهت اتخاد پاد استراتژی در مقابله با سیاست های آمریکا در قبال ایران است. در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای استفاده شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
301 تا 323
لینک کوتاه:
magiran.com/p2610835 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!