همگام سازی و همبستگی کوآنتومی بین دو نوسانگر جفت شده اتلافی واندرپل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

همگام سازی و همبستگی کوآنتومی بین دو نوسانگر جفت شده اتلافی واندرپل در سیستم کوآنتومی مورد مطالعه قرار گرفته است. با بهره گیری از رهیافت معادله اصلی، اطلاعات متقابل، درهم تنیدگی و خطای همگام سازی را محاسبه و اثر جفت شدگی اتلافی بر همگام سازی و همبستگی کوآنتومی دو نوسانگر جفت شده اتلافی واندرپل با تغییر دما در حالت چلانده را بررسی کرده ایم. نتایج نشان می دهد، افزایش دما در حالت چلانده، اثر منفی بر همگام سازی و همبستگی کوآنتومی داشته و در حالی که اطلاعات متقابل، که مجموع همبستگی های کلاسیکی و کوآنتومی می باشد، افزایش داده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
23 تا 29
لینک کوتاه:
magiran.com/p2610988 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!