شبیه سازی دینامیک مولکولی جذب مولکول های گازهای سمی CO، CO2 و NH3 توسط لایه و نانولوله Ti2C

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مطالعه، با استفاده از کد محاسباتی دینامیک مولکولی LAMMPS به شبیه سازی جذب مولکول های گازهای سمی CO، CO2 و NH3 توسط لایه و نانولوله Ti2C، که در دسته مواد مکسین ها قرار می گیرند، پرداخته شد. نتایج نشان داد که نانولوله Ti2C حساسیت بالاتری به هر سه نوع گاز سمی، نسبت به لایه آن، از خود نشان می دهد، همچنین این نانولوله، بالاترین میزان انتخاب پذیری و حساسیت را به جذب مولکول های گاز CO نسبت به بقیه گازهای مورد مطالعه از خود نشان می دهد. بنابراین، ابعاد ساختار تاثیر اساسی بر میزان حساسیت و گزینش پذیری ساختار به عنوان حسگر گاز دارد. نتایج این مطالعه برای مطالعات تجربی و محاسباتی در زمینه حسگرهای گازی در دمای محیط مفید خواهد بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2610990 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!