برآورد ارزش حفاظتی منطقه خور و بیابانک با رویکرد ارزش گذاری مشروط

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

اکوسیستم های بیابانی پتانسیل قابل توجهی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارند و توجه به ارزش های بازاری و غیربازاری آنها در توسعه پایدار اقتصادی امری ضروری است. هدف این مطالعه برآورد ارزش حفاظتی شهرستان خوروبیابانک و بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از این منطقه با استفاده از الگوی لوجیت و روش برآورد حداکثر راست نمایی، می باشد. برای این منظور 388 پرسش نامه از بازدیدکنندگان منطقه مورد مطالعه، جمع آوری و با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط به شیوه استخراج انتخاب دوگانه دو بعدی مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده نشان داد 71/8 درصد افراد تمایل به پرداخت برای حفاظت از منطقه دارند که نشان دهنده اهمیت بالای آن از دیدگاه بازدیدکنندگان می باشد. همچنین نتایج بیان گر آن است که حداکثر تمایل به پرداخت هر فرد برای ارزش حفاظتی منطقه 108540 ریال می باشد. بر همین اساس ارزش حفاظت سالانه مبلغ 4,228 میلیون ریال تعیین گردید. جنسیت، شغل، دفعات بازدید از منطقه، اهمیت به محیط زیست، درآمد و عضویت در سازمان های حامی محیط زیست تاثیر مثبت و معناداری بر تمایل به پذیرش مبالغ پیشنهادی داشته اند. نتایج تحقیق حاضر می تواند در برنامه ریزی های استان در بهبود شرایط گردش گری و همچنین اولویت بندی این نقاط به مدیران عرصه گردش گری کمک کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
36 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2612321 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!