پارادایم های کاربردی در پژوهش هنر (اپیستمولوژی، آنتولوژی، متدولوژی)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پارادایم، در مفروضات فلسفی و مفهومی به منظور شناخت دقیق از مواضع تحقیق کاربرد دارد، که مجموعه ای از جهان بینی و باورهای محقق را تعریف می کند و نیز با معانی همچون الگو و چارچوب فکری فرهنگی همسان است. پارادایم در تحقیق همانند ستون منطقی است که چارچوب پژوهش را در بر دارد و حامی ابعاد فکری و طراحی تحقیق پژوهشگر تا انتهای مسیر است، اهمیت پارادایم در تحقیق به غایتی است که در بر گیرنده تمام مراحل پژوهش از ابتدا با طرح عنوان و سپس با طرح تحقیقاتی شروع شده و تا انتهای مسیر تحقیق، پژوهشگر را همراهی می کند. به طوری که اگر پژوهشی پارادایم و طرح و الگوی تحقیقاتی ضعیف یا ناکارآمدی داشته باشد به گسست حلقه های زنجیروار عناصر تحقیق منجر می شود. این پژوهش ارکان اصلی پارادایم را در چهار بعد معرفت شناسی، هستی شناسی، روش شناسی و اصل شناسی مورد تحلیل قرار خواهد داد، این در حالی است که پژوهش های مشابه از سه بعد ارکان پارادایم استفاده می کنند و بعد اصل شناسی را مورد بررسی قرار نمی دهند، همچنین در زیر مجموعه ی مواضع اصلی به انواع پارادایم که عبارتند از: اثبات گرا، پسا اثبات گرا، انتقادی، تفسیری، فمنیسم، پست مدرن، تیوری آشوب، پراگماتیسم نیز پرداخته خواهد شد. این جستار در تلاش است ضمن معرفی پارادایم های موجود در انواع تحقیقات کیفی و کمی، واژه ی پارادایم را در حوزه ی هنر نیز تعمیم دهد، همچنین پارادایم هایی که در حوزه ی هنر بیشترین کاربرد و دارای بهترین نتیجه است را تبیین کند. فرضیه اصلی این تحقیق بر آن است که پارادایم های فلسفی کاربردی ترین الگو برای تحقیقات در حوزه ی هنر است. این تحقیق پژوهشی است کیفی که کار تحقیقاتی در آن کاربردی- نظری است و روش تحقیق آن تحلیل تماتیک است، همچنین جمع آوری داده ها به روش اسنادی انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، تولد پارادایمی نوین در باب هنر و همچنین معرفی مسیری کوتاه و کاربردی در انواع تحقیقات است .

زبان:
فارسی
صفحات:
20 تا 34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2612692 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!