ضرورت پرورش طراحان صنایع دستی در آموزش عالی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

صنایع دستی با حیطه های گسترده ای ازجمله هویت، فرهنگ، اقلیم، مذهب، اقتصاد و کارآفرینی در ارتباط است. مساله آموزش نیز ازجمله مولفه هایی است که از گذشته های دور، در روند توسعه و رشد صنایع دستی موثر بوده است. امروزه آموزش عالی صنایع دستی، پیشگام تربیت نیروهای متخصص جهت رفع نیازهای این حوزه است. به طور عام، برخی آسیب ها و نیازها و تمرکزنداشتن بر آن ها، روند کارآمدی برخی رشته های دانشگاهی را کاهش داده است. به طور خاص، در صنایع دستی، نگاه تخصصی به بحث طراحی و الزامات آن، برای جلوگیری از رکود هنرها و توسعه صنایع دستی، ازجمله نکاتی است که کمتر به آن توجه شده است. فرض بر آن است که مولفه طراحی صنایع دستی، ازجمله عوامل ضروری و تاثیرگذار بر آموزش و توسعه صنایع دستی است. هدف از پژوهش عبارت است از اینکه با تاکید بر جنبه هایی از اهمیت طراحی در صنایع دستی و الزامات نگاه تخصصی به آن، ضرورت پرورش طراحان صنایع دستی بررسی و ارزیابی شود. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با نگاهی انتقادی به آموزش عالی صنایع دستی انجام شده است. طبق نتایج، به مولفه طراحی به عنوان یک امر توسعه دهنده در آموزش عالی صنایع دستی، غفلت شده است. به نظر می رسد در شرایط فعلی، باتوجه به اهداف مورد انتظار، پرورش طراحان صنایع دستی، سبب پویایی این رشته خواهد شد؛ ازاین رو، پیشنهاد می شود با ایجاد گرایش مستقلی در دوره کارشناسی این رشته، با عنوان «طراحی صنایع دستی»، بسیاری از نیازها و آسیب های این حوزه مرتفع خواهد شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2612696 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!