رسانه های اجتماعی و جنگ نرم درحوزه آموزش و پرورش

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

این مطالعه با هدف شناسایی رسانه های موثر بر جنگ نرم در حوزه آموزش و پروش انجام شده است. روش تحقیق بشکل آمیخته کیفی- کمی با رویکرد متوالی بود روش گردآوری داده ها در مرحله کیفی بشکل توصیفی و تکنیک دلفی بود و در مرحله کمی با استفاده از پرسشنامه به شکل میدانی کارشده است. برای شناسایی، رسانه های اجتماعی پرکاربرد میان دانش آموزان از مبانی نظری و پیشینه تحقیق و مطالعات کتابخانه ای و سپس از روش دلفی استفاده شد. جامعه آماری کمی پژوهش دانش آموزان متوسطه دوم از دو ناحیه 2 و 4 به تعداد 373 نفر انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ 84/0 مورد تایید و استفاده قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج مرحله کیفی نشان داد اینستاگرام، توییتر، تلگرام، فیس بوک، واتس آپ، آپارات، یوتیوپ، اسنپ چت، گوگل پلاس رسانه های اجتماعی پرکاربرد در میان دانش آموزان می باشند. نتایج آزمون فریدمن نشان داد شبکه مجازی اینستاگرام تاثیر بیشتری بر جنگ نرم در میان دانش آموزان متوسطه دوم دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2614771 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!