بررسی گسیل گردوخاک ناشی از فرسایش بادی در استان هرمزگان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مواجهه با پدید گردوخاک در سال های اخیر به یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی در مناطق مختلف جهان تبدیل شده و مطالعات زیادی در ارتباط با شناسایی چشمه های گردوخاک و مناطق تحت تاثیر آن ها و نیز راه های مقابله با آن صورت گرفته است. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای واقع در کمربند گردوخاک جهانی، متاثر از پدیده گردوخاک است و استان های مختلف آن در فصول متفاوت درگیر این پدیده می شوند. استان هرمزگان واقع در سواحل شمالی خلیج فارس، با توجه به الگوهای جوی، تحت تاثیر رخدادهای گردوخاک قرار می گیرد. در این مقاله با استفاده از داده های مختلف دیدبانی، محصولات سنجش ازدور و مدل سازی عددی، چشمه های گردوخاک در استان هرمزگان شناسایی و مناطق تحت تاثیر آن ها مشخص شده است. نتایج نشان داد چشمه های گردوخاک با فعالیت شدید در جنوب شرقی شهرستان جاسک، مرز شهرستان های بندرعباس و خمیر و همچنین شرق بندر لنگه قرار دارند. بیشترین میزان شار قایم گردوخاک نیز مربوط به جاسک، جنوب بندرعباس، بندر خمیر و شرق بندر لنگه است که بیشترین پتانسیل غبارخیزی با تندی باد 20 متر بر ثانیه و رطوبت 5% را نیز شامل می شوند

زبان:
فارسی
صفحات:
37 تا 56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2616863 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!