کارکردهای سیستم های اتوماسیون اداری در هوشمندسازی ارتباطات سازمانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه سیستم های اتوماسیون اداری، سیستم های جهانی محبوب و رو به توسعه ای هستند که وظیفه اصلی آنها تسهیل فناور محور امور اداری و توسعه ارتباطات سازمانی تکنولوژیک می باشد. سیستم های اتوماسیون اداری امروزه به یکی از بسترهای پیشرفت و توسعه و افزایش بهره وری در سازمان ها تبدیل شده است. بمنظور دستیابی به هدف بهره وری، استفاده از تمامی ابزارهای مکانیزاسیون و هوشمند سازی ارتباطات سازمانی ضروری است. چرا که خودکار شدن امور اداری هم زمان به کاهش هزینه ها، هوشمند سازی ارتباطات سازمانی، افزایش بهره وری کارکنان و رضایت ارباب رجوع و مشتریان کمک می کند. استفاده از این سیستم موجب کنترل بهتر کار، تبدیل اطلاعات از شکلی به شکل دیگر و کاهش فعالیت های غیرمولد می شود. بحث هوشمندسازی ارتباطات سازمانی از بحث های تحقیقاتی جدید این حوزه است و ذهن مدیران زیادی را درگیر کرده است و البته مشابه بسیاری از پدیده های نوظهور افراط ها و تفریط های زیادی را نیز در بر داشته است. این مقاله ضمن بررسی سیستم های اتوماسیون اداری از ابعاد مختلف به بیان اهمیت، دستاوردها و اجزاء سیستم های اتوماسیون اداری پرداخته است و در پایان کارکردهای سیستم های اتوماسیون اداری در راستای هوشمندسازی ارتباطات سازمانی را مورد بررسی قرار می دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2617276 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!