تاثیر رویارویی هویت جویانه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بر سیاست های امنیت منطقه ای دو کشور (مورد مطالعاتی یمن)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در دو دهه گذشته نسبتا تقابلی بوده و به ویژه پس از تحولات جهان عرب از سال 2011، تشدید شده است. رقابت و تقابل هویت جویانه دو کشور در منطقه غرب آسیا بصورت جنگ های نیابتی جلوه گر شده و یکی از مهم ترین آن ها در یمن شکل گرفته است. این پژوهش تلاش می کند با بکارگیری چارچوب نظری سازه-انگاری و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که: رویارویی هویت جویانه جمهوی اسلامی ایران و عربستان سعودی چه تاثیری بر دگرگونی سیاست های امنیت منطقه ای دو کشور و چه پیامدی در تحولات یمن داشته است ؟ فرضیه تحقیق مبین آن است که سیاست های امنیت منطقه ای عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران متاثر ازرویارویی هویت جویانه دو کشور طی یک دهه گذشته به سمت تقابلی حرکت کرده و مخاصمات در منطقه را سبب گشته و تشدید کرده است. به طور مشخص تقابل هویتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی سبب مداخله و درگیری دو کشور در یمن شده است، به گونه ای که پس از نزدیک به یک دهه از آغاز بحران در این کشور، چشم انداز روشنی برای حل و مدیریت آن دیده نمی شود. گسترش شیعه گری جمهوری اسلامی ایران در مقابل وهابی گری عربستان سعودی، دیدگاه متفاوت به غرب و رویارویی و جنگ های نیابتی در برخی کشور های منطقه چون سوریه و یمن از مهم ترین اثرات رویارویی هویت جویانه دو کشور بر سیاست های منطقه ای دو کشور-سیاست مذهبی، نگاه به غرب و درگیری های نیابتی در منطقه- بوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 98
لینک کوتاه:
magiran.com/p2617720 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!