اثرات تفکیک صورت های مالی بر قیمتگذاری حسابرسی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

ما بررسی میکنیم که آیا میزان تفکیک صورت های مالی بر قیمت گذاری مشارکت های حسابرسی در ایالات متحده تاثیر میگذارد یا خیر. ما فرض میکنیم و کشف میکنیم که حسابرسان ریسک مشارکت بالاتر را ارزیابی میکنند و هزینه های حسابرسی بالاتری را برای مشتریان با صورتهای مالی تفکیک شده تر مطالبه میکنند. ما همچنین کشف میکنیم که این هزینه های حسابرسی بالاتر، نتیجه افزایش تلاش حسابرس برای کاهش ریسک شناسایی یا افزایش ریسکهای ذاتی و کنترل منعکس شده در کیفیت پایینتر گزارش مالی نیستند. در عوض، ما مستندسازی میکنیم که تفکیک بیشتر صورتهای مالی به طور مثبت با ریسک دعوی قضایی در ارتباط است. این نتیجه نشان میدهد که هزینه های حسابرسی بالاتر ناشی از ارزیابی حسابرسان از افزایش ریسک های تجاری حسابرس و مشتری در ارتباط با دعوی قضایی است. در حالی که تفکیک صورتهای مالی ممکن است اثرات سودمندی بر کیفیت اطلاعات مالی داشته باشد، ما مستندسازی میکنیم که تفکیک صورتهای مالی میتواند هزینه ها را بر شرکتها از نظر هزینه های حسابرسی بالاتر و احتمال بالاتر دعوی قضایی تحمیل کند. مطالعه ما، گذارنده های استاندارد، شرکتها و حسابرسان را مطلع میسازد زیرا آنها هزینه ها، مزایا و میزان تفکیک که باید در صورتهای مالی ارایه شود را مورد بحث قرار میدهند.

زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2618336 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!