شیوع ناهنجاری های مادرزادی و فاکتورهای مرتبط در تولدهای زنده در شهر زاهدان، جنوب شرقی ایران: یک مطالعه مقطعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

 اصطلاح ناهنجاری مادرزادی به ناهنجاری های ساختاری یا عملکردی در زمان بارداری اطلاق می شود. در حدود 12 مرگ مرتبط با ناتوانی های مادرزادی در هر 10000 نوزاد متولد شده رخ می دهد.

هدف

 این مطالعه برآنست که شیوع و فاکتورهای مرتبط بر ناهنجاری های مادرزادی منفرد و چندگانه را در بین تولدهای زنده شهر زاهدان در جنوب شرقی ایران ارزیابی کند.

مواد و روش ها

 این مطالعه مقطعی بر روی 59087 تولد زنده در یک بیمارستان مرجع در شهر زاهدان واقع در جنوب شرقی ایران در طی سال های 1397-1387 صورت گرفته است. تمام تولدهای زنده توسط پزشکان اطفال بررسی و ناهنجاری های مادرزادی براساس طبقه بندی بین المللی بیماری ها دسته بندی شدند.

نتایج

 از بین تمام 59085 تولد زنده، حداقل 883 تولد زنده یک ناهنجاری قابل توجه داشتند و میزان شیوع ناهنجاری های مادرزادی در حدود 149 به ازای هر 10000 مورد بود. ناهنجاری های سیستم های عصبی و گردش خون پرتکرار بودند که به ترتیب در 213 و 187 مورد از تولدهای زنده رخ داده اند. اسپینابیفیدا  رایج ترین ناهنجاری سیستم مرکزی بود. شایع ترین ناهنجاری سیستم گردش خون بدشکلی های نامشخص قلب (1/17%) و سیستم گردش خون (7/18%) و مجرای شریانی باقی مانده (7/11%) بود. ارتباط معناداری بین ازدواج فامیلی والدین، سن مادر، وجود یک ناهنجاری در خانواده و خویشاوندان با ناهنجاری های مادرزادی منفرد و چندگانه وجود داشت (به ترتیب 02/0 = p، 02/0 = p، 001/0 > p و 01/0 = p).

نتیجه گیری

 شیوع ناهنجاری های مادرزادی 149 مورد به ازای هر 10000 تولد زنده بود. بیشترین شیوع ناهنجاری های مادرزادی مربوط به سیستم عصبی مرکزی بود. افزایش دانش عمومی در مورد نقایص جنینی می تواند شیوع ناهنجاری های مادرزادی را کاهش دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
647 تا 656
لینک کوتاه:
magiran.com/p2618376 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!